© Inter IKEA Systems B.V 2005-2017 | Podmienky použitia | Ochrana osobných údajov

`
  • Publikácie
  • Obľúbené
  • Podmienky použitia

Autorské právo a odmietnutie zodpovednosti – sociálne webové siete

Inter IKEA Systems B.V. je majiteľom autorských práv k fotografiám a k ďalšiemu obsahu umiestnenému na tejto webovej stránke (Obsah IISBV IP). Hoci obsah IISBV IP môžete zdieľať na takých sociálnych webových sieťach, ku ktorým táto webová stránka poskytuje linky, Inter IKEA Systems B.V. neposkytuje, neprideľuje, ani inak neuvoľňuje svoje vlastníctvo obsahu IISBV IP ani vám, ani vlastníkovi sociálnej webovej siete či inej tretej strane. Pridelenie práva na zdieľanie obsahu IISBV IP nezahŕňa právo nahrádzať, pretvárať alebo vytvárať diela odvodené z obsahu IISBV IP. Toto je navyše obmedzené len na nekomerčné účely. Akékoľvek iné využitie obsahu IISBV IP než zdieľanie na sociálnych webových sieťach vyžaduje výslovný predbežný písomný súhlas, pokiaľ nejde o vaše vlastné osobné nekomerčné využitie. Inter IKEA Systems B.V. si vyhradzuje právo kedykoľvek odvolať pridelenie práva na zdieľanie obsahu IISBV IP a začať akékoľvek právne konanie na to, aby sa zabránilo zneužitie jeho pridelenia. Firma IKEA Systems B.V. nie je zodpovedná, neschvaľuje a neručí za názory, služby a reklamy nachádzajúce sa na sociálnych webových sieťach.

  • Vytvoriť nákupný zoznam
  • Podarilo sa!
Bathroom