© Inter IKEA Systems B.V 2005-2017 | Användarvillkor | Personuppgiftshantering

`
  • Kataloger
  • Favoriter
  • Användarvillkor

Copyright information och ansvarsfriskrivning - sociala medier

Inter IKEA Systems BV är innehavare av den immateriella rättigheten till bilder och annat innehåll som finns på denna websida. Även om du får dela sådant innehåll på sajter för sociala nätverk som denna websida länkar till, så varken medger, överlåter eller på annat sätt frånsäger sig Inter IKEA Systems B.V. rätten till sådant innehåll till er, ägare av sociala nätverkssajter eller någon annan tredje part. Möjligheten att dela innehåll tillhörande Inter IKEA Systems B.V. omfattar inte någon rätt att förändra, bearbeta eller att skapa härledda verk. Den är dessutom begränsad till icke-kommersiella syften. All användning av innehåll som tillhör Inter IKEA Systems B.V, annat än för delning på sociala nätverkssajter, kräver uttryckligt skriftligt medgivande utom för eget, icke-kommersiellt bruk. Inter IKEA Systems B.V. förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådant medgivande och att vidta rättsliga åtgärder för att förhindra missbruk till följd av delning av innehåll på denna websida. Inter IKEA Systems B.V. har varken skapat, stödjer eller ansvarar för de åsikter, tjänster eller annonser som är tillgängliga på sociala nätverkssajter.

  • Skapa inköpslista
  • Grattis!
Bathroom