© Inter IKEA Systems B.V 2005-2017 | Warunki użytkowania | Polityka prywatności

`
  • Publikacje
  • Ulubione
  • Warunki użytkowania

Informacja o prawach autorskich i wyłączeniu od odpowiedzialności – sieć stron internetowych do społecznej interakcji

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do zdjęć i pozostałej treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (IISBV IP Content) należą do Inter IKEA Systems B.V. Użytkownik może udostępniać IISBV IP Content innym użytkownikom na stronach internetowych przeznaczonych do społecznej interakcji, do których odnośniki znajdują się na niniejszej stronie. Nie oznacza to jednak przeniesienia ani zrzeczenia się przez Inter IKEA Systems B.V. praw własności oraz jakichkolwiek innych praw do IISBV IP Content na Twoją rzecz, właściciela strony internetowej do społecznej interakcji lub osoby trzeciej. Inter IKEA Systems B.V. nie przenosi ani nie zrzeka się jakichkolwiek praw do IISBV IP Content na Twoją rzecz, właściciela strony internetowej do społecznej interakcji ani na rzecz osób trzecich. Prawo udostępniania IISBV IP Content innym użytkownikom nie obejmuje prawa do modyfikowania ani przerabiania IISBV IP Content ani też tworzenia opracowań IISBV IP Content. Udostępnianie IISBV IP Content innym użytkownikom może się odbywać wyłącznie w celach nie-komercyjnych. Wszelkie używanie IISBV IP Content inne niż udostępnianie innym użytkownikom na stronach internetowych przeznaczonych do społecznej interakcji, wymaga wcześniejszej, wyraźnej i pisemnej zgody, z wyjątkiem używania dla celów osobistych, nie-komercyjnych. Inter IKEA Systems B.V. zastrzega sobie prawo do odwołania takiej zgody w każdym czasie oraz do podejmowania wszelkich działań prawnych w celu przeciwdziałania i zakazania nadużywania udzielonego prawa do udostępniania IISBV IP Content innym użytkownikom. Inter IKEA Systems B.V. nie odpowiada, nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opinie, usługi oraz ogłoszenia reklamowe dostępne na stronach internetowych do społecznej interakcji.

  • Utwórz listę zakupów
  • Sukces!
Bathroom