© Inter IKEA Systems B.V 2005-2017 | מדיניות ותנאי שימוש | מדיניות פרטיות

`
  • פרסומים
  • מועדפים
  • מדיניות ותנאי שימוש

מידע על זכויות יוצרים ותנאי שימוש (Disclaimer) - באתרי רשתות חברתיות

חברת Inter IKEA Systems B.V. היא הבעלים של הקניין הרוחני בתמונות ותוכן אחר הנמצא באתר זה (להלן: \"תוכן IISBV\"). למרות שהנכם רשאים לחלוק את תוכן IISBV באתרי רשתות חברתיות אשר אתר זה מספק קישורים (לינקים) אליהם, Inter IKEA Systems B.V. אינה מעניקה, ממחה או מוותרת בכל אופן שהוא על בעלותה בתוכן IISBV, לגביכם, לגבי בעלי הרשתות החברתיות או כל צד שלישי אחר. מתן הזכות לחלוק בתוכן IISBV אינו כולל את הזכות לשנות, להמיר או ליצור יצירות נגזרות של תוכן IISBV. כמו כן, הזכות מוגבלת לשימוש למטרות לא מסחריות בלבד. כל שימוש בתוכן IISBV שאיננו שיתוף באתרי רשתות חבריות דורש הסכמה בכתב מפורשת ומראש, למעט לגבי שימושכם האישי והלא מסחרי. Inter IKEA Systems B.V. שומרת את הזכות לבטל רשות זו בכל עת, ולנקוט בכל הליך חוקי אפשרי על מנת למנוע שימוש לרעה במתן הזכות לחלוק תוכן IISBV הניתנת בזאת. Inter IKEA Systems B.V. אינה אחראית, אינה מאשרת ואינה נושאת בחבות כלשהי לגבי כל דעה או חוות דעת, שירותים או פרסומים המצויים באתרי הרשתות החבריות.

  • צרו רשימת קניות
  • בוצע בהצלחה!
Bathroom