© Inter IKEA Systems B.V 2005-2017 | Betingelser for brug | Håndtering af persondata

`
  • Publikationer
  • Favoritter
  • Betingelser for brug

Information om ophavsret og ansvarsfraskrivelse vedr. sociale mediers hjemmesider

Inter IKEA Systems B.V. ejer den intellektuelle ejendomsret til fotos og andet materiale, som er placeret på denne hjemmeside (IISBV IP Content). Selv om du har tilladelse til at få oplysninger fra IISBV IP Content på disse sociale netværks hjemmesider, som dette websted linker til, så gælder det, at Inter IKEA Systems B.V. ikke tildeler, overdrager eller på anden måde frafalder sit ejerskab til IISBV IP Content, hverken til dig, ejeren af det sociale medies hjemmeside eller til en eventuel tredjemand. Tildeling af en ret til at få oplysninger fra IISBV IP Content omfatter ikke retten til at ændre, transformere eller fremstille afledte produkter fra IISBBV IP Content. Den er desuden begrænset til ikke-kommercielle formål. Al brug af IISBV IP Content, bortset fra brug af det sociale medies hjemmeside, kræver et særskilt, forudgående skriftligt samtykke, dog undtaget din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Inter IKEA Systems B.V. forbeholder sig ret til til enhver tid at tilbagekalde og om nødvendigt gå rettens vej for at forbyde misbrug af den tildelte ret til at anvende IISBV IP Content. Inter IKEA Systems B.V. er ikke ansvarlig for, støtter ikke og hæfter ikke for nogen udtalelser, tjenesteydelser eller reklamer, der er tilgængelige på det sociale medies hjemmeside.

  • Opret huskeliste
  • Fuldført!
Bathroom