© Inter IKEA Systems B.V 2005-2017 | Podmínky používání | Ochrana osobních údajů

`
  • Publikace
  • Oblíbené
  • Podmínky používání

Informace o autorském právu a o odmítnutí odpovědnosti — sociální mediální webové sítě.

Inter IKEA Systems B.V. je majitelem autorských práv k fotografiím a k dalšímu obsahu umístěnému na této webové stránce (Obsah IISBV IP). Ačkoli obsah IISBV IP můžete sdílet na takových sociálních webových sítích, k nimž tato webová stránka poskytuje linky, Inter IKEA Systems BV neposkytuje, nepřiděluje ani jinak neuvolňuje své vlastnictví obsahu IISBV IP ani vám, ani vlastníku sociální webové sítě či jiné třetí straně. Přidělení práva na sdílení obsahu IISBV IP nezahrnuje právo nahrazovat, přetvářet nebo vytvářet díla odvozená z obsahu IISBV IP. Toto je navíc omezeno pouze na nekomerční účely. Jakékoli jiné využití obsahu IISBV IP než sdílení na sociálních webových sítích vyžaduje výslovný předchozí písemný souhlas, pokud nejde o vaše vlastní osobní nekomerční použití. Inter IKEA Systems B.V. si vyhrazuje právo kdykoli odvolat přidělení práva na sdílení obsahu IISBV IP a zahájit jakékoli právní úkony k tomu, aby se zabránilo zneužití jeho přidělení. Firma IKEA Systems B.V. není odpovědná, neschvaluje a neručí za názory, služby a reklamy nacházející se na sociálních webových sítích.

  • Vytvořit nákupní seznam
  • Povedlo se!
Bathroom