© Inter IKEA Systems B.V 2005-2017 | Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid

`
  • Publicaties
  • Favorieten
  • Gebruiksvoorwaarden

Auteursrechtelijke informatie en disclaimer – social media networking websites

Inter IKEA Systems B.V. is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op foto’s en andere content zoals deze zich op deze website bevindt (IISBV IP Content). Hoewel het is toegestaan om IISBV IP Content te delen op de social networking websites waar deze website links naar aanbiedt, geeft Inter IKEA Systems B.V. met betrekking tot de IISBV IP Content expliciet geen licentie dan wel draagt zij het eigendom daarvan over dan wel doet zij anderszins daarvan afstand, noch tegenover u, noch tegenover de eigenaar van de desbetreffende social media networking website of enige andere derde partij. De toekenning van het recht om de IISBV IP Content te delen omvat niet het recht om de IISBV IP Content op enige wijze te wijzigen, van gedaante te veranderen of er afgeleide werken van te maken. Het recht om te delen is verder beperkt tot niet-commercieel gebruik. Voor alle gebruik van IISBV Content anders dan het delen daarvan op social media networking websites of anders dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik is expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Inter IKEA Systems B.V. behoudt zich te allen tijden het recht voor om de door haar hiervoor gegeven toestemming om de IISBV IP Content te delen in te trekken en om alle beschikbare rechtsmaatregelen te nemen om misbruik van het recht om de IISBV IP Content te delen tegen te gaan. Inter IKEA Systems B.V. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor, en geeft geen ondersteuning aan, welke mening, service of advertentie dan ook zoals beschikbaar op social media networking sites.

  • Maak een boodschappenlijst
  • Gelukt!
Bathroom